Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новоаврамівська громада» (код ЄДРПОУ: 40547970) було ліквідовано

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
НОВОАВРАМІВСЬКА ОТГ

Полтавська область, Хорольський район

Опікунська рада

Голова опікунської ради

Кохан Аліна Анатоліївна

 

 

 

 

Закінчила Полтавський педагогічний університет за спеціальністю „Психологія, соціальна педагогіка. Працівник з дітьми з девіантною поведінкою  ‟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Закону органами соціального захисту населення призначаються такі види державної допомоги сім’ям з дітьми:

1) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

2) допомога при народженні дитини;

3) допомога при усиновленні дитини.

4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

5) допомога на дітей одиноким матерям.

Право на отримання вказаної допомоги мають громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також  особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України.

     Призначення  і  виплата  державної  допомоги  сім’ям з дітьми  здійснюються  управліннями  соціального захисту населення.

      У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними   документами   для   призначення  державної  допомоги приймаються   уповноваженими  особами,  що  визначені  виконавчими органами об’єднаної територіальної   громади,  та  передаються відповідним  органам  соціального  захисту  населення.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів. Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Розмір допомоги непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності встановлюється у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Мінімальний розмір допомоги становить з 01.12.2016 – 400 грн. на місяць.

      Підставою для призначення допомоги є  видана лікувально-профілактичним закладом довідка,  заява  матері,  а також в залежності від підстав призначення допомоги довідка:

 1) з  основного  місця  служби,  навчання  про те,  що жінка служить, навчається (для жінок, які служать або навчаються);

 2) ліквідаційної комісії про те,  що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації (для жінок звільнених з роботи у зв’язку із ліквідацією підприємства, установи, організації);

3)  центру  зайнятості  про  те,  що  жінка  зареєстрована  в центрі зайнятості як безробітна (для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, як безробітні);

4)  Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у   загальнообов'язковому  державному  соціальному  страхуванню (для жінок – підприємців).

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.

Для призначення допомоги за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

-     заява за встановленою формою;

-     свідоцтво про народження дитини;

- рішення про встановлення опіки (для опікунів). 

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

У разі народження (встановлення опіки) двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. 

       Виплата допомоги здійснюється  одноразово при народженні дитини у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами  по                860 гривень.

        Контроль   за   цільовим   використанням  державної  допомоги здійснюється  працівниками  центрів  соціальних  служб  для сім’ї, дітей  та  молоді  або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом  об’єднаної  територіальної  громади, в межах повноважень.

Допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Виплата допомоги при усиновленні дитини провадиться у розмірі 41280 грн.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується рівними частинами протягом наступних 36 місяців по 860 грн. щомісяця.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

       Для  призначення допомоги за    умови    пред'явлення паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу, подаються документи:

- заява  усиновлювача  за   формою,  затвердженою Мінсоцполітики;

- копія свідоцтва про народження дитини (після внесення   змін  до актового запису про народження дитини);

- копія рішення суду про усиновлення дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на  допомогу мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом РАЦС за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям також має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Розмір допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні                       6 календарних місяців.

З 01.01.2017 прожитковий мінімум для дітей:

- віком до 6 років  з 01.12.2016 – 1355грн. на місяць;

- віком від 6 до 18 років з 01.12.2016 – 1689 грн. на місяць;

- віком від 18 до 23 років (за умови навчання) з 01.12.2016 – 1600 грн. на місяць.

Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

       Для призначення допомоги подаються такі документи: заява про призначення допомоги,   витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про   державну  реєстрацію  народження  дитини (довідка), копія свідоцтва про народження дитини;   довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

      У разі смерті одного з батьків, подається  копія  свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка  про  неодержання на дітей пенсії в разі втрати годувальника або соціальної  пенсії.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога призначається особам, визначеними в установленому порядку опікунами і піклувальниками дітей, які відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, позбавленої батьківського піклування. Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Допомога призначається в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

- для дітей до 6 років: з 01.12.2016 – 2710 грн. на місяць;

- для дітей від 6 до 18 років з 01.12.2016 –  3378 грн. на місяць.

       Якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги (крім державної допомоги на дітей-інвалідів) за попередні дванадцять календарних місяців.  

Допомога призначається на 12 місяців з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.

      Для одержання допомоги подаються документи: заява; копія рішення про встановлення  опіки чи піклування; копія свідоцтва про народження дитини; довідка про реєстрацію   місця  проживання  опікуна (піклувальника)  та дитини; довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержують на дитину; медичний  висновок про дитину-інваліда віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

Одночасно повідомляємо номер обласної безкоштовної гарячої лінії, за яким можливо отримати більш детальні роз’яснення з питань призначення державних соціальних гарантій: 0 800 500 620

 

Веб-сайти для сільських та селищних рад України - RADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для міських та селищних рад України - MISKRADA.ORG.UA Розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua